Beste deelnemer,

Deze enquête is onderdeel van het WERCREA onderzoeksproject van de afdeling AIAS-HSI van de Universiteit van Amsterdam en wordt gefinancierd door Instituut GAK.

De enquête is bedoeld voor mensen werkzaam in de architectuur- en ontwerpsectoren in Nederland of het Verenigd Koninkrijk en heeft tot doel de arbeidsmarktposities en arbeidsomstandigheden in deze sectoren beter te begrijpen. Daarnaast onderzoeken we uw visie op uw beroep; de mate waarin u belang hecht aan creativiteit en andere dimensies van uw werk.

Meer informatie over het onderzoeksproject vind u hier.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De verzamelde data zal volledig anoniem worden verwerkt en zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van het WERCREA onderzoek (waaronder onderzoeksrapporten, wetenschappelijke publicaties en infographics). Uw besluit om deel te nemen is vrijwillig en u kunt op elk moment zonder opgaaf van reden stoppen.

Uw deelname is van groot belang, aangezien het ons helpt de behoeften en voorkeuren van werkenden in de creatieve industrie beter te begrijpen. Dit kan dienen als input voor beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête of het onderzoeksproject dan kunt u contact opnemen met:
Petar Marceta (p.marceta@uva.nl)
of met de projectleider van het WERCREA onderzoeksproject:
prof Maarten Keune (m.j.keune@uva.nl)

Volgende